Privacy Policy

Bescherming van uw gegevens


Bescherming van uw gegevens van de webshop vallend onder Saroparts

Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:

Saroparts

Dorpsstraat 577F Noord-Scharwoude

Handelsregister Alkmaar: KvK nummer 37060631

Tel : 0226427775

E-mail : info@saroparts.nl

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:


Saroparts

Dorpsstraat 577F Noord-Scharwoude

info@saroparts.nl


De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Daarom informeren wij u hieronder over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.

Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan in dit kader geen persoonlijke gegevens op. Om ons aanbod te verbeteren, evalueren we alleen statistische gegevens die geen conclusies voor uw persoon mogelijk te maken.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij persoonsgegevens (gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon) alleen voor zover door u verstrekt. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens (gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon) voor zover door u verstrekt.

De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens vindt plaats ten behoeve van de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de verwerking van uw aanvragen.

Na volledige contractverwerking worden alle persoonsgegevens eerst met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen en vervolgens na afloop van deze termijn gewist, indien u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van e-mail adres voor het versturen van nieuwsbrieven

Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden, ongeacht de uitvoering van de overeenkomst, mits u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Uw verklaring van toestemming hiervoor is als volgt: “Aanmelden op onze nieuwsbrief” .

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons een bericht te sturen, info@saroparts.nl.

Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.

Nieuwsbrieven worden ons via een extern bedrijf gehost en verzonden.

Doorgifte van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitsluitend onze servicepartners zijn hiervan uitgesloten, en wij moeten de contractuele relatie verwerken. In deze gevallen houden wij ons strikt aan de vereisten van de Federale wet op de gegevensbescherming. De omvang van de gegevenstransmissie wordt tot een minimum beperkt.

Cookies

Onze internetpagina’s maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Ze dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen en u diensten aan te bieden. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Saroparts.nl cookie beleid vindt u hier


Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. “(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link


Informatie, correctie, afscherming en verwijdering van gegevens

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht op correctie, verwijdering of blokkering. Contacteer ons op aanvraag. De contactgegevens vindt u in onze opdruk.

Data-integriteit

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons! Ze worden versleuteld via een SSL-verbing (HTTPS) en naar ons verzonden. Onze webpagina’s zijn door technische maatregelen beschermd tegen beschadiging, vernieling, onbevoegde toegang.

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

Hostingdiensten door derden

Om onze website en dienste te kunnen verwerken maken wij gebruik van een externe hosting service Dit dient ter bescherming van onze belang voor een storingsvrije en een correcte presentatie van ons aanbod. Alle gegevens die verzameld worden in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de onlineshop, zoals beschreven, worden op haar servers verwerkt.

Deze dienstverlener is gevestigd in Nederland.

Overdracht van uw gegevens m.b.t. betaling gebeurd extern bij onze banken en betaalproviders. Overdracht via SSL-verbinding. (Zie boven)

Link naar andere websites:

Deze website bevat links naar websites van derden. Het plaatsen van externe links betekent niet dat wij de inhoud achter de verwijzing of link als de onze overnemen. De desbetreffende websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten.

Bij het plaatsen van de weblink, hebben wij de externe inhoud gecontroleerd om te zien of er sprake was van wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen, zover wij redelijkerwijs konden vaststellen, wetsovertredingen.

Wij hebben geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s of op de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door de exploitanten van de externe websites. Van ons kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat we voortdurend externe links controleren zonder concrete bewijzen van juridische inbreuken.

Als wij echter op de hoogte zijn van juridische inbreuken, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

Beoordelingen

Webwinkelkeur. Wij verzamelen reviews via het platform van de webwinkelkeur. Als u een review achterlaat via webwinkelkeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Webwinkelkeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan de webwinkelkeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. webwinkelkeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Webwinkelkeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan hen toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor webwinkelkeur derden inschakelt.

Recht op informatie en herroeping

U ontvangt te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen informatie over uw door ons opgeslagen gegevens. U kunt te allen tijde uw bij ons verzamelde gegevens blokkeren, corrigeren of verwijderen. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens te allen tijde zonder opgave van redenen intrekken. Ons adres:

Saroparts

Dorpsstraat 577F Noord-Scharwoude

Handelsregister Alkmaar: KvK nummer 37060631

Tel : 0226427775

E-mail : info@saroparts.nl